Пренослива машина за означување на ласер со мини влакна