Пренослива машина за обележување на ласер со затворени влакна